Gwersylla Dan y Ser - Y Logo
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni!
Gwersylla Moethus
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni am wyliau arbennig!
Amodau Archebu
Amdanom NiMae posib cyrraedd i aros gyda ni ar ol 3pm a gadael am 10am, byddwn yn cadarnhau yr amsroedd yma gyda chi cyn i chi gyrraedd. Os y byddwch yn penderfynu peidio aros gyda ni ac yn gadael i ni wybod dros 14 diwrnod ymlaen llaw byddwn yn ad-dalu eich arian llai y blaendal (40%). Ni fydd y rheol hon yn cael ei thorri ar unrhyw achos. Ni fydd arian yn cael ei roi yn ôl os y byddwch yn gohurio o fewn y 14 cyn cyrraedd. Dylid nodi na fydd y blaendal yn cael ei ad-dalu. Mae angen blaendal pam y byddwch yn archebu, fel rheol, 40% gyda'r gweddill yn daladwy mis cyn cyrraedd.