Gwersylla Dan y Ser - Y Logo
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni!
Gwersylla Moethus
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni am wyliau arbennig!
Cysylltu gyda Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni os oes unrhyw gwestiwn o gwbwl, byddwn yn trio ymateb i chi o fewn ychydig o oriau.
Ewch amdani, Cysylltwch a ni!
Manylion Cyswllt
Rhif Ffon: 01758 750279
E-Bost: post@away-from-it-all.co.uk
Bethan : 07810486681
Pryderi : 07841014183

Penfras Isaf,
Llwyndyrys,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL536NG.Cyfryngau Cymdeithasol
Rydym hefyd ar Facebook, Instagram a Twitter.
Lleoliad
Fel y gwelwch mae Llwyndyrys yn ganolog iawn i atyniadau gorau Llŷn, Eifionydd ac Eryri, rydym mewn safle delfrydol i chi fanteisio ar y gorau sydd gan yr ardal i'w gynnig, ar droed, ar feic, trafnidiaeth gyhoeddus neu yn y car.

Cyfarwyddiadau

O Gyfeiriad Caernarfon.
Teithio ar yr A488 drwy bentref Llanaelhaearn tuag at Y Ffôr, a throi i'r dde tuag at "Llwyndyrys" ar ôl mynd heibio parc antur Glasfryn.

O Gyfeiriad Pwllheli
Teithio ar yr A499 drwy bentref Y Ffôr tuag at "Caernarfon" a throi i'r chwith tuag at "Llwyndyrys", hwn yw'r troad cyntaf i'r chwith ar ôl pentref Y Ffôr.

Yna...
Dilyn y lôn fach am 2 filltir, gan fynd heibio capel Llwyndyrys a throi i'r dde dros bont fechan, byddwch yn cyrraedd fferm - Penfras Isaf. Cod Post: LL536NG. Os ydych yn mynd ar goll rhowch alwad i ni ar 01758 750279 / 07841014183