Gwersylla Dan y Ser - Y Logo
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni!
Gwersylla Moethus
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni am wyliau arbennig!
Ein Pebyll

Mae tair pabell foethus, pob un wedi ei enwi ar ol y mynyddoedd y tu ôl iddynt. Mae aros yn Carnguwch, yr Eifl neu Ceiri yn wyliau arbennig ar gyfer teulu neu gyplau rhamantus.

Mae'r babell yn cysgu 4, gyda un gwely dwbl a dau wely futon sengl ynddi. Mae pob pabell yn cynnwys lamp a radio "weindio" ynghyd a stôf goed a charthenni Cymreig o safon. Mae tŷ bach ar gael o fewn tafliad carreg i'r babell ynghyd a chawodydd modern a chegin syml ar gyfer coginio os bydd tywydd gwael.

Cewch eistedd y tu allan o 'dan y sêr' ac o flaen tanllwyth o dân yn coginio a siarad wrth edrych ar y bywyd gwyllt o'ch cwmpas. Cewch gasglu wyau eich hunain yn ddyddiol a helpu i fwydo'r geifr!

Ein Fideo o'r Safle
Pabell yr Eifl
Bullet20medr o'r cawodydd a'r gegin
BulletDiogel o'r afon
BulletPerffaith i deuluoedd a phlant bach
BulletDarllen mwy am Yr Eifl.

Pabell Ceiri
BulletYn y "canol" rhwng y 3 pabell
BulletAr lan yr afon.
BulletTua 100medr o'r cawodydd
BulletDarllen mwy am babell Ceiri

Pabell Carnguwch
BulletYn bell o'r cawodydd, tua 300m
BulletMae ty bach compost yma!
BulletPerffaith i gyplau am wyliau rhamantus!
BulletDarllen mwy am babell Carnguwch.

Mae aros yn Carnguwch, yr Eifl neu Ceiri yn wyliau arbennig ar gyfer teulu neu gyplau rhamantus.

Mae'r babell yn cysgu 4, gyda un gwely dwbl a dau wely futon sengl ynddi. Mae pob pabell yn cynnwys lamp a radio "weindio" ynghyd a stôf goed a charthenni Cymreig o safon. Mae tŷ bach ar gael o fewn tafliad carreg i'r babell ynghyd a chawodydd modern a chegin syml ar gyfer coginio os bydd tywydd gwael.

Cewch eistedd y tu allan o 'dan y sêr' ac o flaen tanllwyth o dân yn coginio a siarad wrth edrych ar y bywyd gwyllt o'ch cwmpas. Cewch gasglu wyau eich hunain yn ddyddiol a helpu i fwydo'r geifr!

Pabell yr Eifl Pabell Ceiri Pabell Carnguwch
Bullet20medr oddi wrth y cawodydd a'r gegin
BulletYn ddiogel oddi wrth yr afon
BulletPerffaith i deuluoedd a phlant bach
BulletDarllenwch mwy am Yr Eifl.
BulletYn y "canol" rhwng y 3 pabell
BulletAr lan yr afon.
BulletTua 100meters oddi wrth y cawodydd
BulletDarllen mwy am babell Ceiri.
BulletYn bell o'r cawodydd, tua 300m
BulletMae ty bach compost yma!
BulletPerffaith i gyplau am wyliau rhamantus!
BulletDarllen mwy am babell Carnguwch.

Mae aros yn Carnguwch, yr Eifl neu Ceiri yn wyliau arbennig ar gyfer teulu neu gyplau rhamantus.

Mae'r babell yn cysgu 4, gyda un gwely dwbl a dau wely futon sengl ynddi. Mae pob pabell yn cynnwys lamp a radio "weindio" ynghyd a stôf goed a charthenni Cymreig o safon. Mae tŷ bach ar gael o fewn tafliad carreg i'r babell ynghyd a chawodydd modern a chegin syml ar gyfer coginio os bydd tywydd gwael.

Cewch eistedd y tu allan o 'dan y sêr' ac o flaen tanllwyth o dân yn coginio a siarad wrth edrych ar y bywyd gwyllt o'ch cwmpas. Cewch gasglu wyau eich hunain yn ddyddiol a helpu i fwydo'r geifr!

Pabell yr Eifl Pabell Ceiri Pabell Carnguwch
Bullet20medr oddi wrth y cawodydd a'r gegin
BulletYn ddiogel oddi wrth yr afon
BulletPerffaith i deuluoedd a phlant bach
BulletDarllenwch mwy am Yr Eifl.
BulletYn y "canol" rhwng y 3 pabell
BulletAr lan yr afon.
BulletTua 100meters oddi wrth y cawodydd
BulletDarllen mwy am babell Ceiri.
BulletYn bell o'r cawodydd, tua 300m
BulletMae ty bach compost yma!
BulletPerffaith i gyplau am wyliau rhamantus!
BulletDarllen mwy am babell Carnguwch.


Argaeledd ac Archebu

Ewch i Glampio! Cysylltwch!..
Rhestr Brisiau
Mae'r rhestr isod yn rhoi syniad o'r costau ond cysylltwch gyda ni i ymholi am ddyddiadau penodol.
  4 noson o ddydd Llun 3 noson o ddydd Gwen 7 noson o Gwen/Llun 2 noson o dydd Gwener
Tymor Tawel £240 £240 £350 £160
Tymor Canolig £280 £250 £450 £190
Tymor Prysur £350 £300 £550 £220