Gwersylla Dan y Ser - Y Logo
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni!
Gwersylla Moethus
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni am wyliau arbennig!
Y Cwt Moch!

Buom yn brysur iawn gyda'r prosiect i drawsnewid y Cwt Moch yn 2016 a rydym yn hapus iawn gyda ffrwyth y gwaith caled! Image of the Ceiri dome a relaxing break in Wales

Mae'r Cwt Moch yn berffaith ar gyfer cyplau a rydym yn caniatau cwn hefyd. Caiff ei wresogi gan stof goed 12KW fawr ond byddwch angen dod a choed gyda chi. Rydym wedi sicrhau bod cegin a baddondy modern yma, teledu lloeren, chwaraewr DVD, ac mae WI-FI araf iawn ar gael os bydd y gwynt yn chwythu yn y cyfeiriad cywir!

Gall y Cwt Moch fod yn ddelfrydol i bobl sydd a ffrindiiau a thrulu yn aros yn ein Pebyll ond efallai nad ydynt am fentro i gael y profiad Glampio ei hunain!

Rydym yn credu y gall lluniau egluro'r Cwt Moch yn llawer iawn gwell na cyflwyniad fel hwn felly cymerwch olwg ar ein oriel isod.

Archebu ac Argaeledd
Rhestr Brisiau
Mae'r rhestr isod yn rhoi syniad o'r costau ond cysylltwch gyda ni i ymholi am ddyddiadau penodol.
  4 noson o ddydd Llun 3 noson o ddydd Gwen 7 noson o Gwen/Llun 2 noson o dydd Gwener
Tymor Tawel £240 £240 £350 £160
Tymor Canolig £280 £250 £450 £190
Tymor Prysur £350 £300 £550 £220
Arhoswch yn y Cwt Moch - Cysylltwch!
Oriel Cwt Moch
Manylion y Cwt Moch
Gwely Dwbwl gyda dillad gwely.
Platiau, cyllill, ffyrc a phopeth arall i'r gegin.
Cobenyddion
Cegin Fodern.
Oergell ond does dim Rhewgell
Basged o Goed Tan
Dwr Poeth a baddondy modern
Adnoddau Ailgylchu

Cwestiynnau Aml
A gawn ni aros am un neu ddwy noson? - Cewch yn wir, cysylltwch gyda ni..
A ydi anifiieliaid anwes yn cael aros? Ydyn wir! Dim problem.