Gwersylla Dan y Ser - Y Logo
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni!
Gwersylla Moethus
Logo Dan y Ser
Cysylltwch gyda ni am wyliau arbennig!
Gwersylla Moethus ar Benrhyn Llŷn
Dewch i aros gyda ni yn ein pebyll moethus yma ar y fferm ar Benrhyn Llŷn. Profiad arbennig mewn ardal odidog na fyddwch byth yn ei aghofio. Ni yw'r cwmni Glampio gwreiddiol a wedi bod yn rhoi profiadau byth gofiadwy i bobl ers 2010, felly dewch i ymweld a ni.

Beth yw Gwersylla Moethus?
Profiad unigryw a byth gofiadwy.
Stôf losgi coed a charthenni moethus, Cymreig.
Profiad unigryw i deulu neu gyplau rhamantus.
Tanllwyth o dân, sgwrs, llyfr a gêm o gardiau.
Gwersyll ag egwyddorion cynaliadwy.
Safle heddychlon ond yn ganolog i Lŷn ac Eryri.
Croeso cynnes a wyau ffres bob dydd.
Wyau Syth o'r Nyth bob dydd a chroeso gan y geifr!
Byw fel brenin Dan y Ser!

Ein Oriel
Beth sydd ar gael?
Tair pabell yn cysgu 4 o bobl mewn gwely dwbl a dau welu futon sengl, gyda stof goed, radio, lamp, canwyllau, heddwch a llonyddwch a chartheni cymreig. Yn ogystal rydym wedi trosi hen Gwt Moch sydd yn cysgu 2 - perfdaith ar gyfer cyplau sydd am gael ychydig o lonyddwch.
Ymunwch Gyda'n CylchlythyrDewch i aros gyda ni yn ein pebyll moethus yma ar y fferm ar Benrhyn Llŷn. Profiad arbennig mewn ardal odidog na fyddwch byth yn ei aghofio. Ni yw'r cwmni Glampio gwreiddiol a wedi bod yn rhoi profiadau byth gofiadwy i bobl ers 2010, felly dewch i ymweld a ni.

Beth yw Gwersylla Moethus?
Profiad unigryw a byth gofiadwy.
Stôf losgi coed a charthenni moethus, Cymreig.
Profiad unigryw i deulu neu gyplau rhamantus.
Tanllwyth o dân, sgwrs, llyfr a gêm o gardiau.
Gwersyll ag egwyddorion cynaliadwy.
Safle heddychlon ond yn ganolog i Lŷn ac Eryri.
Croeso cynnes a wyau ffres bob dydd.
Llyn ac Eryri; Mae cymaint i'w wneud yma.
Cyfle i'r plant fod yn blant.
Llonydd llwyr heblaw am y geifr a'r defaid!
Wyau Syth o'r Nyth bob dydd a chroeso gan y geifr!

Ein Oriel
Ymunwch Gyda'n Cylchlythyr

Dewch i aros gyda ni yn ein pebyll moethus yma ar y fferm ar Benrhyn Llŷn. Profiad arbennig mewn ardal odidog na fyddwch byth yn ei aghofio. Ni yw'r cwmni Glampio gwreiddiol a wedi bod yn rhoi profiadau byth gofiadwy i bobl ers 2010, felly dewch i ymweld a ni.

Beth yw Gwersylla Moethus?
Profiad unigryw a byth gofiadwy.
Stôf losgi coed a charthenni moethus, Cymreig.
Profiad unigryw i deulu neu gyplau rhamantus.
Tanllwyth o dân, sgwrs, llyfr a gêm o gardiau.
Gwersyll ag egwyddorion cynaliadwy.
Safle heddychlon ond yn ganolog i Lŷn ac Eryri.
Croeso cynnes a wyau ffres bob dydd.
Llyn ac Eryri; Mae cymaint i'w wneud yma.
Cyfle i'r plant fod yn blant.
Llonydd llwyr heblaw am y geifr a'r defaid!
Wyau Syth o'r Nyth bob dydd a chroeso gan y geifr!

Photo of two domes. “Caru'r lle yma...”Adolygiad TripAdvisor. A photo of the dome. "Byddwn yn hoffi cadw'r lle'n gyfrinach." Adolygiad TripAdvisor... Wood fired stove burning in the dome. “Glamptastic!" Adolygiad TripAdvisor... The dome in the night. “Lle bendigedig i aros, ac egwyddorion da." Adolygiad TripAdvisor... A photo of the glamping dome. "Gwych!" Adolygiad TripAdvisor... Children enjoying the outdoors "The perfect mix of serene peacefulness with the backdrop of mountains and a small babbling stream." Adolygiad TripAdvisor.
Ymunwch Gyda'n Cylchlythyr